Liên hoan ảnh nghệ thuật Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 29 năm 2014

TRẠNG THÁI (406 tác giả dự thi)

# Họ & Tên Tỉnh / Thành phố Quốc gia Ngày tạo Ảnh Màu Trắng Đen
1 Trương Minh Điền Kiên Giang VN Jun 29, 2014 Yes Yes
2 Võ Đình Văn Bạc Liêu VN Jun 30, 2014 Yes Yes
3 Lâm Minh Quang Trà Vinh VN Jul 1, 2014 Yes Yes
4 Bùi Thị Niềm Đồng Tháp VN Jul 2, 2014 Yes Yes
5 Nguyễn Thanh Hải Kiên Giang VN Jul 3, 2014 Yes Yes
6 Tăng Quầy Hậu Giang VN Jul 4, 2014 Yes Yes
7 Võ Thị Huỳnh Kiên Giang VN Jul 4, 2014 Yes Yes
8 Nguyễn Anh Tuấn KIÊN GIANG VN Jul 4, 2014 Yes Yes
9 Dương Văn Mãi Trà Vinh VN Jul 5, 2014 Yes Yes
10 Huỳnh Lãnh Kiên Giang VN Jul 7, 2014 Yes Yes
11 Tăng Bình Quốc Hậu Giang VN Jul 7, 2014 Yes Yes
12 Huỳnh Chí Tâm Kiên Giang VN Jul 8, 2014 Yes Yes
13 Nguyễn Quốc Nguyên vĩnh long VN Jul 8, 2014 Yes Yes
14 Nguyen Tran Mai Phuong Tien Giang VN Jul 8, 2014 Yes Yes
15 Nguyễn Thanh Hải Vĩnh Long VN Jul 8, 2014 Yes Yes
16 Trương Thi Thanh Nữ vĩnh long VN Jul 9, 2014 Yes Yes
17 Huỳnh Sông Tiền Kiên Giang VN Jul 9, 2014 Yes Yes
18 Lý Minh Tuấn SÓC TRĂNG VN Jul 9, 2014 Yes Yes
19 Lâm Minh Nhựt Dồng Tháp VN Jul 9, 2014 Yes Yes
20 Danh Hiệp Kiên Giang VN Jul 9, 2014 Yes Yes
21 Hiếu Minh Vũ ĐỒNG THÁP VN Jul 9, 2014 Yes Yes
22 Quảng Ngọc Minh an giang VN Jul 9, 2014 Yes Yes
23 Lê Tây Hồ Kiên Giang VN Jul 9, 2014 Yes Yes
24 Nguyễn Hoàng Kha Vĩnh Long VN Jul 10, 2014 Yes Yes
25 Nguyễn Việt Cường BẾN TRE VN Jul 10, 2014 Yes Yes
26 Lê Văn Đông KIÊN GIANG VN Jul 10, 2014 Yes Yes
27 Võ Thị Bạch Yến Bến Tre VN Jul 12, 2014 Yes Yes
28 Đỗ Hiếu Liêm BẠC LIÊU VN Jul 13, 2014 Yes Yes
29 Huỳnh Thanh Thiện Vĩnh Long VN Jul 13, 2014 Yes Yes
30 Trần Tấn Thọ Kiên Giang VN Jul 13, 2014 Yes Yes