Liên hoan ảnh nghệ thuật Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 29 năm 2014

Thể lệ: LH Ảnh Nghệ Thuật khu vực ĐBSCL 2014


 

HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH

VIỆT NAM

 


Số: 33 /TB-LHKV-NA

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014

 

THÔNG BÁO

LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Lần thứ 29 năm 2014 tại tỉnh Đồng Tháp

 

 

 

 

 

Kính gửi:  - Tỉnh uỷ;

- Uỷ ban Nhân dân;

- Ban Tuyên giáo;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Hội  Văn học Nghệ thuật

13 tỉnh, TP khu vực ĐBSCL

 


- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác và công bố các tác phẩm VHNT về đề tài "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

- Thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học - Nghệ thuật trong thời kỳ mới.

- Được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sự nhất trí của lãnh đạo tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong khu vực.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp tổ chức "Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 29 năm 2014" tại Đồng Tháp

Các đơn vị tham gia Liên hoan gồm 13 tỉnh, thành phố: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.


I/ ĐỀ TÀI: "Đất nước - Con người Đồng bằng sông Cửu Long".

Thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người trong Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng... trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước; những tấm gương điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Khuyến khích các tác phẩm mang nội dung giới thiệu thế mạnh, tiềm năng phát triển du lịch trong khu vực, đề tài xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại.

 

II/ THỂ LỆ:

1. Đối tượng tham dự: Các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp trong Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

2. Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh định dạng jpg, với độ phân giải 72 dpi. Kích thước của chiều dài nhất tối thiểu 1200 pixel và tối đa 1800 pixel. (Không được chú thích và ghi tên tác giả trên ảnh). Tác giả tự tải ảnh dự liên hoan lên trang web của Ban tổ chức hoặc qua email, gửi CD/DVD qua bưu điện.

Mỗi tác giả được gửi tối đa 04 ảnh cho mỗi thể loại màu và đen trắng. Tác giả tham dự Liên hoan đồng nghĩa với việc chấp nhận thể lệ đã nêu, chỉ được dùng 01 tên, 01 địa chỉ để gửi ảnh, nếu tác giả dùng nghệ danh phải ghi kèm tên chính của mình, đồng thời chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Nếu tác giả vi phạm, Ban tổ chức sẽ loại toàn bộ số ảnh của tác giả đó mà không phải báo trước.

3. Ảnh dự Liên hoan phải được chụp trong Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

4. Không chấp nhận những tác phẩm đã được giải thưởng hoặc triển lãm trong nước, khu vực trước đây do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc bảo trợ (ảnh đã đoạt giải và triển lãm cấp tỉnh vẫn được tham dự liên hoan).

5. Sau khi chọn ảnh vào vòng triển lãm, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả trên trang Web Liên hoan và thông báo danh sách tác giả, tác phẩm được chọn, tới tác giả cùng Hội Văn học Nghệ thuật các địa phương. Các tác giả phóng ảnh theo yêu cầu và nộp về Hội Văn học Nghệ thuật của tỉnh mình. Các tỉnh tập hợp ảnh, kèm theo danh sách tác giả, tác phẩm gửi về Ban tổ chức - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp theo thời gian quy định. (Ban tổ chức không nhận ảnh riêng lẻ của từng tác giả)

6. Ban tổ chức được quyền sử dụng hình ảnh dự thi với mục đích quảng bá truyền thông cho cuộc thi (in catalogue) không phải trả nhuận ảnh.

 

III/ TỔ CHỨC

-    Tên triển lãm: "Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 29 năm 2014"

- Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao các giải Đồng đội, Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, giải Khuyến khích; kèm theo tiền mặt 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng); Bằng chứng nhận triển lãm; cử Hội đồng giám khảo; tham gia cùng đơn vị đăng cai điều hành chấm ảnh, tổ chức trao giải và khai mạc triển lãm, chủ trì tọa đàm nghiệp vụ.

-   Tỉnh đăng cai thành lập Ban tổ chức (cử trưởng, phó ban và các thành viên), chủ trì các công việc tổ chức: địa điểm, phương thức nhận ảnh, chọn ảnh triển lãm và chấm giải, tổ chức trưng bày và khai mạc triển lãm, cân đối hỗ trợ các khoản chi cho việc tổ chức Liên hoan...

-   Trước khi Ban tổ chức bàn giao bộ ảnh đã được chọn triển lãm cho Hội đồng Giám khảo chấm giải, toàn bộ ảnh phải dán kín tên tác giả, gắn phiếu phía sau tác phẩm để ghi điểm...

-   Tỉnh nào có nhu cầu triển lãm bộ ảnh này thì đăng ký với tỉnh đăng cai trong dịp khai mạc và chịu mọi chi phí vận chuyển nhận và trả ảnh.

-   Các tỉnh đến dự Lễ trao giải và khai mạc triển lãm tự túc kinh phí đi lại, ăn, nghỉ cho các thành viên trong đoàn suốt quá trình tham dự Liên hoan.

 

IV/ HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO:

 

Chủ tịch HĐGK:

- NSNA Lý Hoàng Long, EVAPA, Ủy viên Hội đồng nghệ thuật, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.


Thành viên:

- NSNA Đồng Đức Thành, EVAPA, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM;

- NSNA Trần Phong, EVAPA/G;

- NSNA Ngô Quang Phúc, EVAPA;

- NSNA Thân Nguyên, EVAPA.

 

V/ THỜI GIAN:

 

1. Hình thức gửi ảnh:


- Nhận File ảnh từ ngày 01/07/2014 đến 16 giờ ngày 01/08/2014. Gửi trực tiếp tại trang web: dbscl.vannghedongthap.vn

- Gửi qua Email: hoivhntdongthap@gmail.com

- Hoặc các Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh trong khu vực ĐBSCL gửi CD/DVD chứa file ảnh đúng kích cỡ, dung lượng của các tác giả thuộc tỉnh mình dự Liên hoan, kèm theo danh sách tác giả, đến địa chỉ:

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 54, Lý Thường Kiệt, Phường I, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp


2. Lịch chọn ảnh triển lãm:

+ Vòng 1: Từ  ngày 04 - 06/08/2014

+ Vòng 2: Ngày 07/08/2014

+ Vòng 3: Ngày 08/08/2014 - Hoàn thành bộ ảnh triển lãm.

- Phương thức chấm chọn: Các giám khảo chấm độc lập trên phần mềm chấm ảnh online chuyên dụng.

 

- Công bố ảnh được triển lãm: Ngày 12/08/2014

Ban tổ chức sẽ công bố trên trang Web Liên hoan và thông báo đến từng tác giả cùng Hội VHNT các tỉnh, thành phố trong khu vực có ảnh được chọn triển lãm, yêu cầu tác giả phóng cỡ 40 x 60 gửi về Ban tổ chức chuẩn bị cho việc chấm giải và triển lãm (Hạn chót nhận ảnh: ngày 25/08/2014)

- Chấm giải công khai, tọa đàm và khai mạc triển lãm: từ ngày 04/09/2014 đến ngày 05/09/2014 tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.


VI/ GIẢI THƯỞNG:

 

*Gồm có 20 giải cho cả 2 thể loại màu và đen trắng:

+ 02 HC Vàng, kèm theo mỗi HC:                    7.000.000 đồng

+ 04 HC Bạc, kèm theo mỗi HC:                      4.000.000 đồng

+ 06 HC Đồng, kèm theo mỗi HC:                   2.500.000 đồng

+ 08 giải Khuyến khích, mỗi giải:                      1.500.000 đồng

 

* Giải đồng đội: 03 giải Đồng đội (đồng hạng), mỗi giải: 2.000.000 đồng.

Những tác phẩm đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, Khuyến khích được tính điểm xét tước hiệu và tham dự xét Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc hàng năm; các tác phẩm đoạt giải và trưng bày triển lãm được đưa vào xét hỗ trợ sáng tác theo quy định của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Đối với các tác giả chưa là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thì mỗi tác phẩm đoạt giải hoặc trưng bày triển lãm được tính điểm khi xét kết nạp hội viên theo Quy chế của Hội.

Các tác phẩm trưng bày triển lãm được trả nhuận ảnh 200.000 đồng/ ảnh.

 

VII/ THI ẢNH MARATHON :

Nhằm khuyến khích các tác giả săn tìm những khoảnh khắc đẹp trong thời gian tham dự Liên hoan tại tỉnh Đồng Tháp, Ban tổ chức sẽ phát động cuộc thi ảnh Marathon dành cho các tác giả tham dự Liên hoan, sáng tác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời gian 01 ngày trước ngày khai mạc triển lãm. Giải thưởng của cuộc thi Marathon gồm:

+ 01 giải Nhất trị giá:                             3.000.000 đồng

+ 02 giải Nhì, trị giá mỗi giải:                 2.000.000 đồng

+ 03 giải Ba, trị giá mỗi giải :                 1.000.000 đồng

+ 04 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải:    500.000 đồng

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp rất mong được lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh ủng hộ giúp đỡ, chỉ đạo, tổ chức các chuyến đi thực tế sáng tác, tài trợ kinh phí để các nhà nhiếp ảnh địa phương tham gia Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 29 năm 2014 tại Đồng Tháp thành công tốt đẹp.

 

Trân trọng cảm ơn./.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

Chủ tịch

Vũ Quốc Khánh

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Chi hội NSNA các tỉnh trong khu vực;

- Phó Chủ tịch và UV BCH phụ trách KV;

- Lưu VP, Ban STTL, HĐNT

 

 

 

Ban tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 29 năm 2014 tại tỉnh Đồng Tháp gồm:


1. Ông Phạm Khiêm - Chủ tịch Hội LHVHNT Trưởng ban

 

2. Ông Lê Xuân Thăng - Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam Phó ban

 

3. Ông Nguyễn Thành Thu - Phó chủ tịch Hội LHVHNT                     Phó ban

 

4. Ông Kiều Thế Lâm - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy                        Phó ban

 

5. Ông Trương Hoàng Thêm - UVTV Hội NSNA Việt Nam phụ trách ĐBSCL - Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Cà Mau              Thành viên

 

6. Đại tá Võ Ngọc Hữu - Phó Giám đốc Công an Tỉnh                      Thành viên

 

7. Bà Bùi Thị Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Tài chính                  Thành viên

 

8 Ông  Thái Văn Vui - Phó Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh                Thành viên

 

9. Ông Ngô Quốc Dũng - Giám đốc TTVH-ĐA Tỉnh                         Thành viên

 

10. Bà Trần Cương - Phân hội trưởng phân hội Nhiếp ảnh           Thành viên

 

11. Ông Võ Văn Hóa - Chánh VP Hội LHVHNT                              Thành viên

 

 

 

 

Tải file thông báo liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL 2014 PDF tại đây & file Quyết Định: Thành lập Ban tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 29 năm 2014 tại Đồng Tháp tại đây